Obaveštenje o zaštiti podataka

Status: 01.10.2022

Mi, Interzero PAK d.o.o. i Interzero Solutions d.o.o., veoma ozbiljno shvatamo zaštitu i bezbednost vaših podataka i vodimo računa o tome u svim našim poslovnim procesima. Ovim Obaveštenjem o zaštiti podataka želimo da vam damo pregled aspekata naših onlaj n usluga koji su relevantni za zakone o zaštiti podataka. U sledećim odeljcima ćemo objasniti:

• koje podatke prikupljamo kada koristite naše onlajn usluge
• u koju svrhu se ovi podaci obrađuju u preduzeću Interzero d.o.o. • koja prava i opcije imate u vezi sa obradom vaših podataka
• kako nas možete kontaktirati po pitanju zaštite podataka

Kada ovo Obaveštenje o zaštiti podataka stupa na snagu? Ovo Obaveštenje o zaštiti podataka primenjuje se na onlajn usluge koje pruža Interzero d.o.o. na domenu I nterzero.rs i na nalozima društvenih mreža kojima upravlja Interzero Pak d.o.o., Vojvode Micka Krstića 1M, Beograd i Interzero Solutions d.o.o., Vojvode Micka Krstića 1M, Beograd, na Facebooku, Tvitteru, LinkedIn-u, Instagramu i Xingu (u daljem tekstu: „nalozi društvenih mreža“). Onlajn usluge kompanija unutar Interzero grupe, pored gore navedenih, podležu njihovim obaveštenjima o zaštiti podataka, koja možete videti na odgovaraju ćim veb stranicama.

1. Kontrola i lični kontakt

Rukovalac, prema Evropskoj opštoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), je Interzero d.o.o. Kada se reč „mi“ koristi u ovom Obaveštenju o zaštiti podataka, to znači samo Interzero d.o.o. Službenik za zaštitu podataka Interzero-a može se kontaktirati putem katarina.jerbic@interzero.hr ili poštom, sa naznakom „N/R službenik za zaštitu podataka“.

2. Obrada podataka prilikom posete našoj veb stranici

2.1 Automatsko prikupljanje pristupnih podataka
Možete posetiti našu veb stranicu bez davanja ličnih podataka. U tom slučaju će se prikupljati samo pristupni podaci koje vaš pretraživač automatski prenosi. Ovo će uključivati, na primer, vašu onlajn identifikaciju (npr. IP adresu, identifikacione brojeve sesije, identifikacione brojeve uređaja), informacije o korišćenom internet pretraživaču i operativnom sistemu, veb lokaciji sa koje posećujete našu veb lokaciju (tj. ako ste sa našeg veb-sajtove posećene preko veze), nazive zahtevanih datoteka (tj. koji tekst, video zapise, slike, itd. ste gledali na našim veb-sajtovima), podešavanja jezika vašeg pretraživača,
izveštaje o greškama, ako ih ima, i vremena pristupa. Ovi pristupni podaci se moraju obraditi kako bismo vam omogućili da posetite našu veb stranicu i da je lako koristite, kao i da obezbedite njenu trajnu funkcionalnost i bezbedno st. Ovi pristupni podaci će se kratko vreme čuvati u internim log datotekama, kako bi se dobile statističke informacije o korišćenju naših veb stranica. Ovo nam omogućava da kontinuirano optimizujemo našu veb stranicu, uzimajući u obzir obrasce korišćenja i tehničke resurse naših posetilaca, i ispravljamo kvarove i bezbednosne rizike. Informacije sačuvane u datotekama evidencije ne dozvoljavaju da se izvuče direktan zaključak o vama – mi čuvamo IP adrese samo u skraćenom, anonimnom obliku. Datoteke evidencije se čuvaju 30 dana i arhiviraju nakon naknadne anonimizacije. Pravni osnov za ovu vrstu obrade podataka je član 6. stav 1. tačka (f) GDPR (ravnoteža interesa na osnovu naših gore navedenih legitimnih interesa).

2.2. Kolačići
Na našoj veb stranici koristimo sopstvene kolačiće i kolačiće trećih strana. Kolačić je standardizovana tekstualna datoteka koju vaš pretraživač čuva određeni vremenski period. Kolačići omogućavaju lokalno skladištenje informacija, kao što su podešavanja jezika i privremeni identifikatori, koje server koji je postavio kolači ć može pozvati prilikom narednih poseta veb lokaciji. U bezbednosnim postavkama vašeg pretraživača možete pregledati i izbrisati kolačiće koji se koriste. Možete da prilagodite podešavanja pretraživača po svom ukusu i tako, na primer, odbijete da prihvatite kolačiće treće strane ili sve kolačiće. Imajte na umu da u ovom slučaju možda nećete moći da koristite sve funkcije naših veb lokacija. Naši kolačići služe da bi vaša poseta našoj veb stranici bila što jednostavnija i bezbednija. Pravni osnov za srodnu obradu podataka je član 6, stav 1, tačka (f) GDPR-a. Koristimo kolačiće treće strane u svrhe internet analize i marketinga. Detaljnije informacije o ovoj temi na ći ćete u odeljcima 2.5 i 2.6 ovog Obaveštenja o zaštiti podataka.

2.3. Vaše poruke i komunikacije
Prikupljamo sve informacije i podatke koje nam saopštavate preko naših veb stranica. Na primer, na raznim mestima na našim veb stranicama, preko funkcija kao što su Kontakt obrazac ili Kontakt funkcija, možete nam slati poruke i, u nekim slučajevima, datoteke (npr. PDF dokumente). Svi podaci koji su obavezni za ove funkcije su označeni kao takvi. Koristićemo informacije koje nam pružite isključivo za obradu vaše prijave.
Izbrisaćemo prikupljene podatke nakon što njihovo skladištenje više nije neophodno, ili ćemo ograničiti njihovu obradu ako postoje zakonske obaveze čuvanja podataka.
Otkrivanje vaše poruke drugoj kompaniji Interzero grupe ili spoljnoj trećoj strani biće samo u meri koja je neophodna za obradu vaše prijave (na primer, otkrivamo vašu poruku drugoj kompaniji Interzero grupe ako je ona odgovorna za obradu vašeg zahteva). Ako ne želite da vaša poruka bude otkrivena drugoj kompaniji, možete to navesti – takođe iz predostrožnosti,
naravno – direktno u svojoj poruci. Zatim ćemo proslediti vašu poruku drugoj kompaniji bez informacija koje bi mogle da vas identifikuju (npr. vaše ime, korisnički broj ili kontakt informacije).
Pravni osnov za gore pomenutu obradu podataka je član 6. stav 1. tačka (b) GDPR-a. Ako ste dali saglasnost za otkrivanje ili obradu podataka koje ste nam dostavili negde drugde, pravni osnov će biti član 6. stav 1. tačka (a) GDPR-a.

2.4. Korišćenje Youtube video zapisa
Koristimo Youtube video zapise na delovima naših veb lokacija. Youtube je video platforma kojom upravlja Google-ov Youtube LLC, 901 Cherri Ave., San Bruno, CA 94066, SAD („IouTube“). Možete da puštate Youtube video snimke direktno na našim veb lokacijama. Oni su ugrađeni u „prošireni režim zaštite podataka“, odnosno ako ne puštate video zapise, podaci o vama kao korisniku neće biti preneti na YouTube. Podaci će se prenositi na YouTube samo ako puštate video zapise. Ne možemo uticati na ovaj prenos podataka. Ako se lični podaci prenesu u SAD, Google i Youtube su se pridružili EU-SAD Privacy Shield.
Ako posetite veb lokaciju sa ugrađenim Youtube video zapisima, YouTube i Google dobijaju prikupljene pristupne podatke, a time i informacije da ste posetili stranicu na našoj veb stranici. Ovo će se desiti bez obzira da li ste prijavljeni na Youtube ili Google. Ako ste prijavljeni na Google, vaši podaci će biti direktno povezani sa vašim Google nalogom. Ako ne želite da ih povežete sa svojim Youtube profilom, morate se odjaviti pre nego što pustite video. Youtube i Google mogu da koriste vaše pristupne podatke za kreiranje korisničkih profila u svrhe marketinga, marketinškog istraživanja i dizajna sopstvenih veb lokacija zasnovanih na potrebama. Imate pravo da uložite prigovor na kreiranje ovih korisničkih profila, u kom slučaju prigovor mora biti poslat direktno You tube-u. Dodatne informacije možete pronaći u Google-ovoj politici privatnosti, koja se odnosi i na Youtube.
Pravni osnov za gore navedenu obradu podataka, u meri u kojoj smo mi kontrolor, je član 6 stav 1 tačka (f) GDPR-a (ravnoteža interesa na osnovu našeg legitimnog interesa za uključivanje video sadržaja).

2.5. Alati za analizu 2.5.1. Google analize
Naša veb lokacija koristi Google Analitics, uslugu internet analize koju pruža Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkvai, Mountain Viev, CA 94043, SAD („Google“). Google analitika koristi kolačiće za prikupljanje vaših pristupnih podataka kada posećujete naše veb stranice. Ovi pristupni podaci će biti kombinovani u pseudonimizovane korisničke profile u naše ime i preneti na Google server u SAD. Pre toga, vaša IP adresa će biti anonimna. Zbog toga ne možemo znati koji korisnički profili pripadaju određenom korisniku. Ne možemo da vas identifikujemo na osnovu podataka koje prikuplja Google, niti možemo da utvrdimo kako koristite naše veb stranice. U izuzetnom slučaju kada se lični podaci prenose u SAD, Google se pridružio evropsko-američkom sistemu zaštite privatnosti (EU-US Privacy Shield). Na ovaj način, obrada podataka koju vrši Google analitika podleže odluci Komisije Evropske unije o adekvatnosti, odnosno nivo zaštite podataka je utvrđen kao adekvatan, čak i ako se obrada izuzetno obavlja u SAD.
Google će koristiti podatke prikupljene kolačićima za procenu korišćenja naših veb lokacija, priprema izveštaja o ovoj vrsti aktivnosti na veb lokaciji i pružanje dodatnih usluga u vezi sa korišćenjem veb sajtova i interneta. Više informacija o ovoj temi možete pronaći u politici privatnosti Google analitike.
Možete da uložite prigovor na gore pomenutu proizvodnju i procenu pseudonimizovanih korisničkih profila od strane Google-a u bilo kom trenutku. Za ovu svrhu imate različite opcije:
(1) Možete da podesite svoj pretraživač da blokira kolačiće Google analitike.
(2) Možete da prilagodite podešavanja Google oglasa.
(3) Možete da instalirate Google dodatak dostupan na tools.google.com/dlpage/gaoptout na
pretraživač Firefok, Internet Ekplorer ili Chrome (ova opci ja ne radi na mobilnim uređajima)
(4) Možete da podesite kolačić za „onemogućavanje“ klikom ovde: Onemogućite Google analitiku.
Pravni osnov za ovu vrstu obrade podataka je član 6, stav 1, tačka (f) GDPR -a (ravnoteža interesa zasnovana na našem legitimnom interesu u proceni opštih obrazaca korišćenja).

2.5.2. Google menadžer oznaka
Naša veb lokacija koristi Google Tag Manager, uslugu koju pruža Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkvai, Mountain Viev, CA 94043, SAD („Google“). Menadžer oznaka se koristi za efikasnije upravljanje oznakama veb lokacije. Oznaka veb lokacije je čuvar mesta koji se čuva u izvornom kodu naše veb stranice kako bi, na primer, zabeležio ugrađivanje često korišćenih elemenata veb lokacije (npr. kod za uslugu internet analize). Google menadžer oznaka radi bez upotrebe kolačića. Podaci će biti delimično obrađeni na serveru Googla u SAD. Ako se lični podaci prenesu u SAD, Google se pridružio EU-US Privacy Shield-u.
Pravni osnov je član 6, stav 1, tačka (f) GDPR-a, zasnovan na našem legitimnom interesu u komercijalnom radu naše veb stranice. Za više informacija pogledajte Informacije o Google menadžeru oznaka.

2.6. Ostali alati koje pružaju treće strane

2.6.1. Google ReCAPTCHA
Ugradili smo funkciju za identifikaciju botova, npr. za unose u obrascima na mreži („ReCaptcha“) koje obezbeđuje Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkvai, Mountain Viev, CA 94043, SAD. Politika privatnosti: https://vvv.google.com/policies/privaci/ , onemogu ćavanje: https://adssettings.google.com/authenticated

2.6.2. Google mape
Ugrađujemo mape iz usluge Google Maps koju pruža Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkvai, Mountain Viev, CA 94043, SAD. Politika privatnosti: vvv.google.com/policies/privaci/, onemogućavanje:
https://adssettings.google.com/authenticated.

2.6.3. Myfonts
Naša veb lokacija takođe koristi spoljne fontove kompanije Myfonts Inc., 600 Unicorn Park Drive, Voburn, MA 01801, SAD (u daljem tekstu: „Myfonts“). Ovi fontovi se instaliraju povezivanjem na Myfonts server. Da biste isporučili fontove vašem pretraživaču, barem vaša IP adresa se prenosi na Myfonts server kada posetite našu veb lokaciju. Druge informacije (npr. naziv posećene veb stranice, datum i vreme upita, tip korišćenog internet pretraživača) se takođe mogu preneti u Myfonts. Da biste sprečili da Myfonts izvršava JavaScript kodove, možete onemogućiti JavaScript u svom pretraživaču ili instalirati JavaScript blokator (npr. vvv.noscript.netorghosteri.com). Više informacija o privatnosti podataka Myfonts možete pronaći na sledećem linku: https://vvv.Myfonts.com/info/legal/#Privaci . Pravni osnov za ovu obradu podataka je član 6, stav 1, tačka (f) GDPR-a (ravnoteža interesa zasnovana na našem legitimnom interesu za procenu opšteg ponašanja korišćenja).

3. Obrada podataka za naloge na društvenim mrežama Interzero je predstavljen na sledećim društvenim mrežama sa sopstvenim nalozima:

• Facebook
• LinkedIn
• Instagram

Na ovim stranicama objavljujemo najnovije vesti o kompaniji Interzero i svemu što radimo, a koristimo i sadržaje društvenih mreža za direktnu komunikaciju sa njihovim članovima.
Napominjemo da nemamo uticaj na obradu podataka koju obavljaju društvene mreže. Zato pažljivo proverite koje lične podatke i poruke nam šaljete putem društvenih mreža, a u slučaju nedoumice koristite druge metode kontakta koje nudimo. Stoga ne možemo preuzeti odgovornost za ponašanje operatera ovih društvenih mreža i njihovih ostalih članova.

Ako komunicirate sa nama preko naših naloga na društvenim mrežama, mi ćemo obraditi informacije koje nam je društvena mreža dala u tu svrhu (npr. vaše ime, vaša profilna stranica i sadržaj poruka koje ste nam poslali) u skladu sa svrhom za koju ste nam po slali (npr. zahtevi za uslugu, sugestije i kritike). Podatke prikupljene na ovaj način izbrisa ćemo nakon što njihovo skladištenje više nije neophodno, ili ćemo ograničiti njihovu obradu ako postoje zakonske obaveze čuvanja podataka. U slučaju javnih obja va na našim nalozima na društvenim mrežama, u svakom pojedinačnom slučaju, nakon odmeravanja vaših i naših interesa, odlučićemo da li i kada možemo da ih izbrišemo.

Pravna osnova za gorenavedenu obradu podataka zavisiće od svrhe vaše poruke. Ako je svrha korišćenje naše korisničke službe ili zahtevanje pružanja Interzero usluga, pravni osnov će biti član 6 stav 1 tačka (b) GDPR-a. U suprotnom, pravni osnov će biti član 6 stav 1 tačka (f) GDPR (ravnoteža interesa na osnovu našeg legitimnog interesa za o bradu vaše poruke). Ukoliko ste pristali na obradu gore navedenih podataka, pravni osnov je član 6. stav 1. tačka a) GDPR-a.

4. Otkrivanje informacija

4.1. Principi
Vaše podatke otkrivamo samo ako:

• dali ste svoju izričitu saglasnost za ovo, u skladu sa članom 6 stav 1 tačka (a) GDPR-a
• otkrivanje je neophodno u skladu sa članom 6. stav 1. tačka (f) GDPR -a kako bi se pokrenuo, ostvario ili

odbranio pravni zahtev Interzero -a i nema osnova za pretpostavku da imate ubedljiv interes da ne otkrijete svoje podatke to prevazilazi ova razmatranja

• imamo zakonsku obavezu da otkrijemo u skladu sa članom 6. stav 1. tačka c) GDPR -a
• otkrivanje je dozvoljeno zakonom i neophodno, u skladu sa članom 6. stav 1. tačka (b) GDPR-a, za izvršenje
ugovora u kojem ste strana ili da biste preduzeli korake na vaš zahtev pre sklapanja ugovor.

4.2. Otkrivanje spoljnim pružaocima usluga Interzero d.o.o.
Deo obrade podataka naveden u ovom Obaveštenju o zaštiti podataka mogu u naše ime da obavljaju spoljni dobavljači usluga. Pored dob avljača usluga navedenih u ovom Obaveštenju o zaštiti podataka, oni mogu uključivati, posebno, centre podataka u kojima se čuvaju naše veb stranice i baze podataka, dobavljače usluga informacionih tehnologija (IT) koji održavaju naše sisteme i korporativne konsultante.

Ako otkrijemo informacije našim provajderima usluga, ti provajderi mogu koristiti navedene informacije samo za obavljanje svojih zadataka. Pažljivo smo odabrali i angažovali ove pružaoce usluga. Oni su ugovorno obavezni da poštuju naša uputstva, sprovode odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu prava subjekata, a mi ih redovno pratimo.

Ako, pored ovog Obaveštenja o zaštiti podataka, prenesemo vaše podatke dobavljaču usluga koji se nalazi u zemlji van Evropskog ekonomskog prostora (EEP), mi ćemo vas posebno obavestiti o tome kada to bude potrebno, kao i o posebne garancije na kojima se zasniva ovaj prenos podataka. Ako želite da dobijete kopije garancija koje potvrđuju odgovaraju ći nivozaštitepodataka,kontaktirajtenašegslužbenikazazaštitupodataka(pogledajteodeljak 1).

5. Period skladištenja

Osim ako nije drugačije navedeno u ovom Obaveštenju o zaštiti podataka, mi ćemo čuvati i koristiti vaše podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno da ispunimo naše ugovorne i zakonske obaveze ili da ispunimo svrhu za koju su podaci prikupljeni. Međutim, nakon isteka zakonskog roka zastarelosti, ograničićemo njihovu obradu, odnosno od tada će se vaši podaci koristiti samo za ispunjavanje zakonskih obaveza.

Nakon toga, odmah ćemo izbrisati vaše podatke, osim ako nam i dalje ne budu potrebni pre isteka zakonskog roka zastarelosti u svrhu dokazivanja u građanskom postupku ili da bismo se pridržavali zakonskih rokova čuvanja. Čak i nakon toga, možda će biti potrebno da čuvamo vaše podatke u računovodstvene svrhe. Ovo je naša dužnost kako bismo se pridržavali pravila pravne dokumentacije koja mogu proizaći iz nemačkog trgovačkog zakona, nemačkog poreskog zakonika, nemačkog zakona o kreditima i zajmu, nemačkog zakona o sprečavanju pranja novca i nemačkog zakona o trgovanju hartijama od vrednosti. Rokovi skladištenja propisani ovim zakonima traju od dve do deset godina.
Pravni osnov za ovu vrstu zaštite podataka u cilju ispunjavanja zakonskih obaveza dokumentacije i čuvanja je član 6. stav 1. tačka c) GDPR.

6. Vaša prava

Da biste ostvarili svoja prava navedena u nastavku, možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka u bilo kom trenutku (pogledajte odeljak 1):
Imate pravo da pristupite informacijama o našoj obradi vaših ličnih podataka u bilo kom trenutku. Prilikom pružanja takvih informacija, objasni ćemo obradu podataka i pružiti vam pregled podataka koji se odnose na vas koje smo sačuvali.

Ako su podaci koje smo sačuvali netačni ili više nisu ažurni, imate pravo da ih ispravi te.
Takođe možete zatražiti brisanje podataka. Ukoliko u izuzetnim slučajevima takvo brisanje nije moguće zbog drugih zakonskih propisa, podaci će biti blokirani, tako da su dostupni samo u tu zakonsku svrhu.
Možete dodatno ograničiti obradu vaših podata ka, na primer, ako smatrate da su podaci koje smo sačuvali netačni.
Imate pravo na prenosivost podataka, odnosno ako želite, moramo vam poslati digitalnu kopiju ličnih podataka koje ste nam dostavili.

7. Pravo na povlačenje i prigovor

Ako želite da iskoristite svoja prava na povlačenje i prigovor kao što je navedeno u nastavku, dovoljno je obaveštenje bez propisanih formalnih uslova za kontakt podatke navedene u odeljku 1.
Povlačenje saglasnosti Prema članu 7 stav 2 GDPR-a, imate pravo da povučete bilo koju izjavu o saglasnosti koju ste nam dali u bilo kom trenutku. To će rezultirati našom nemogućnošću da nastavimo sa obradompodatakanaosnovutesaglasnostiubudućnosti.Povlačenjevašesaglasnostineće uticati na zakonitost obrade izvršene na osnovu navedene saglasnosti do trenutka povlačenja. Prigovor na obradu podataka U meri u kojoj obrađujemo vaše podatke na osnovu legitimnih interesa u skladu sa članom 6. stav 1. tačka (f) GDPR-a, imate pravo da prigovorite na obradu vaših podataka prema članu 21. GDPR-a, ako postoji su razlozi koji proizilaze iz vaše konkretne situacije, ili prigovor treba da bude usmeren na direktni marketing. U poslednjem slučaju imate opšte pravo na prigovor, koje ćemo iskoristiti čak i ako ne navedete razloge.

8. Sigurnost podataka

Održavamo odgovarajuće tehničke mere koje garantuju bezbednost podataka za naše onlajn usluge, posebno da zaštitimo vaše podatke od rizika tokom prenosa podataka i od neovlašćenog prijema od strane trećih lica. Ove mere se stalno revidiraju kako bi odražavale najnovije tehnologije. Da bismo zaštitili lične podatke koje ste uneli na našu veb stranicu, koristimo protokol Transport Laier Securiti (TLS), koji šifruje podatke koje ste uneli.

9. Promene ovog obaveštenja o zaštiti podataka

Ažuriraćemo ovo Obaveštenje o zaštiti podataka s vremena na vreme, na primer kada revidiramo našu veb stranicu ili ako se zakonska pravila ili zvanični propisi promene.

Contatti

servizi@interzero.it