Čistite magacin, renovirate prostorije, imate kabasti otpad?

Interzero nudi brzo i pristupačno sakupljanje i uklanjanje kabastog otpada. Nudimo nekoliko veličina kontejnera i zaposlenih za sortiranje i utovar kabastog otpada, u skladu sa Vašim potrebama. Prepustite nam svoj kabasti otpad.

FAQ

Da li je potrebno naručiti preuzimanje unapred?

U zavisnosti od lokacije otpada i načina odlaganja, odvoz se mora naručiti 3 do 5 dana unapred.

Interzero može ugraditi opremu za odlaganje otpada prema potrebama klijenta.

Oprema za odlaganje otpada dolazi u nekoliko veličina (5m3, 7m3, 10m3 ili 33m3).

Interzero izdaje svu zakonom propisanu dokumentaciju.

U kabasti otpad možete odlagati: nameštaj, drvo, plastiku, otpad od građevinskih radova.

U kabasti otpad se ne sme odlagati: opasan otpad (iverica, boje, lakovi, lijekove iz apoteke, toneri), gume, električni otpad, hrana, pića.

Contatti

servizi@interzero.it